images/fade/fade1.jpg

Conform de maatregelen die de overheid. heeft genomen ter beperking van de bestrijding van het coronavirus heeft het Hoofdbestuur besloten dat alle bijeenkomsten
van HCCtot nadere medelingmoeten worden Houd afstandgeannuleerd, alle datums van de komende evenementen zijn onder voorbehoud.