In alle uitingen over besturing met een computer van een modelbaan wordt geadviseerd te beginnen met het maken van een test- of proefbaan bestaande uit een ovaal met een inhaalspoor.
Dat is niet zonder reden. De ervaring leert dat indien een bestaande baan gebruikt wordt om met de software te oefenen je snel de focus kwijt raakt op het puur aanleren van die software. Immers op zo'n baan komen vaak ook situaties voor waarvoor je in het begin nog niet de meest adequate oplossing zult gebruiken/bedenken. Iemand die nog moet beginnen met zijn baan zou kunnen proberen, de testmogelijkheden in te bouwen. Echter ook dan zul je snel de focus verliezen, omdat ook zo'n baan je uitnodigt verder te gaan dan je bij een start al kunt.
In beide gevallen is het toch raadzaam het software en hardware onderzoek te doen op een eenvoudige goed beschreven baan, zodat er niet gezocht hoeft te worden in omvangrijke baanbeschrijvingen als er zich onverhoopt een fout of probleem voordoet.


Hier gaan we gebruik maken van een ovaal met een inhaalspoor en een extra kopspoor. Bij baanbeschrijving gaan we uitleggen waarom en hoe de baan opgebouwd is.