Werkgroepen

HCC!m is een brede vereniging. We hebben leden met uiteenlopende interesses. Een van onze Credo’s is vóór leden, dóór leden. Dus zodra er vraag is vanuit de leden naar een bepaald onderwerp, kijken we binnen HCC!m of we een werkgroep kunnen creëren, die zich met een specifiek onderwerp gaan bezighouden. Doel daarbij is meer kennis te vergaren om anderen te kunnen adviseren. Een werkgroep kan ook lezingen, demonstraties en workshops voorbereiden. Het bestuur van HCC!m zal deze werkgroepen zo veel mogelijk faciliteren. Te denken valt dan aan promotie, afstemming, planning en uiteraard financiële middelen. Uiteraard wordt er bij elke werkgroep een “trekker” aangewezen, die in de bestuursvergaderingen verantwoording aflegt aan het bestuur.

Op deze plek stellen wij de werkgroepen voor. 

Arduino is een "eenvoudig" ontwikkelsysteem voor microcontrollers bestaande uit speciale hardware en software.
Deze werkgroep is al eerder opgericht en houdt zich bezig met het verzamelen van kennis over dit systeem met name t.b.v. de digitale modelbaan.

De werkgroep wordt geleid door Gerard te Nuyl.

Deze werkgroep richt zich met name op Dinamo, Dinamo/MCC en de OC32.

Hiervoor is een samenwerking aangegaan met DinamoUsers. Een persbericht hierover kun je hier vinden.

Deze werkgroep zal geleid worden door Leon van Perlo.