images/fade/fade1.jpg

 

Door de jaren heen heeft HCC!m verschillende demobanen gehad. Een deel bestaat inmiddels niet meer. De banen waar we nu mee demonstreren zijn:

  • Demobaan voor het HCC!m-systeem; dit is de oudste nog in bedrijf zijnde baan. Hierop rijden gelijkspanningstreinen zo uit de doos van de fabrikant. Locdecoders worden hier niet gebruikt. De aansturing geschiedt door een rek met "blokkaarten", waarin de besturing van de computer vertaald wordt in rijspanning op de rails.
  • WoKo-baan. Onze eerste verenigingsbaan, die volledig DCC gestuurd wordt. Alles, locs, wissels, seinen en meer wordt door de computer bediend via decoders in de betreffende apparatuur. Deze baan is ooit bestuurd door Koploper, iTrain en RocRail.
  • Digi-baan, om naast de WoKo-baan aan een nieuwe baan te beginnen is deze baan bedacht. Er was de wens om een grote modulenbaan te gaan bouwen, die in verschillende opstellingen kan worden opgebouwd. Iedere module moet daarbij een op zich staande eenheid zijn; met vaste sectienummers, een eigen booster en als enige verbinding onderling en naar de centrale Loconet (-B). Aanvankelijk doel was om producten van één fabrikant te gaan benutten.Daar is om diverse redenen in de loop van de tijd van afgeweken. De bouw is begonnen in 2016. Op het moment van schrijven (jan. 2021) is de baan uitgegroeid tot een werkende baan met landschappelijke aankleding.
  • Trambaan. Een inzet voor de WoKobaan. Hierop laten we zien hoe al die besturing er uit ziet en hoe e.e.a. functioneert. Er is daarom alleen een landschap van electronische componenten. Hierin is een keerlusmodule zichtbaar opgeenomen.
  • Autobaan. Ook een inzet voor de WoKobaan. Het is door de verregaande miniaturisering van componenten mogelijk geworden decoders in te bouwen in kleine modellen. Zelfs in schaal N auto's. Deze baan laat zien hoe dat gerealiseerd kan worden in een aangeklede baan.
  • N-Aelderbaan: De baan is gemaakt naar de handleiding van Chris Burger voor het programma koploper, maar is nu in N gemaakt met de CAN bus van Peter Gilling. De insteek is geweest om ook op deze baan de hardware te laten zien. De software is nu Rocrail en wordt door de computer aangestuurd
  • Aelderbaan. Een H0 drierailbaan naar het ontwerp van een handleiding voor het programma Koploper geschreven door Chris Burger. Ook deze baan heeft geen aankleding ten einde de bedrading en digitale onderdelen zichtbaar te maken.
  • Flyerbaan. Een project van Cees Baarda. De bedoeling is te laten zien, dat je het beste klein kunt beginnen als je wilt leren omgaan met digitale onderdelen. Dat geldt zeker ook voor de sturende software. Deze baan besturen we met de programma's RocRail, iTrain en sporadisch Koploper. De sturende computer is meestal een Apple MacIntosh met het macOS. De baan is zo opgebouwd, dat er met verschillende hardware opties kan worden gereden, t.w.: MultiMaus met zelfbouw, DigiKeijs DCC en Dinamo. Er wordt nog nagedacht over uitbreiding met andere hardware en software.
  • Hierna stellen we de banen uitgebreider voor.

Demonstratiebaan Aelderbaan

De baan (240 cm bij 100 cm) is gebouwd op drie bakken die aan elkaar aangesloten worden. Op die manier is het mogelijk om het geheel per auto te vervoeren. Verderop zullen we zien dat dit gevolgen heeft voor de bedrading.

De bedoeling van deze demonstratiebaan is zichtbaar te maken wat er aangelegd moet worden om een digitale baan te bouwen. Met dat doel is de bedrading zeer schematisch aangelegd en expres op de plaat gemonteerd.

De flyerbaan is ontstaan na het uitkomen van de flyer, die we uitdelen op beurzen. De baan wordt uitgebreid op deze plek behandeld.

 

Tentoonstelling gegevens

Maten van de baan: 72 x 124 cm
Wensen bij tentoonstellen:
• Ruimte incl. beweegruimte aan de niet publiekszijde: 200 x 200 cm
• 2 Stoelen
• Tafel 200 x (min.) 60 cm

N-Aelderbaan.

Bij het bouwen van de N Aelderbaan is de insteek om hem te bouwen met de componenten van Peter Giling, in het bijzonder de componenten van de Can- bus. Dit zijn:

1 maal de Can-GC1e CANBUS-Ethernet interface.
1 maal CAN-GC3 Centrale.
1 maal ORD-VC-1 3-25 Amp. booster.
2 maal CAN-GC2 verbinding naar CAN bus.
2 maal GCA 76 wissel aansturing.
2 maal GCA 93 bezetmelders.
1 maal CAN-GC5 handbediening.

De baan is onstaan in de periode 2007-2009. Het baanontwerp is van Wout Jansen. De initiële opbouw is gedaan door Koos Kranenburg. Beide heren kwamen in deze periode helaas te overlijden. De opbouw van de basis t/m een werkende kale baan is gedaan door Cees Baarda. Een 2-tal jaren later hebben Ad de Laat en John Janssens de baan van een landschap voorzien. Seinen verschenen nog iets later op de baan. Hierna gaan we uitgebreider op e.e.a. in.
Voor deze baan zijn de databases voor de programma's iTrain en Koploper op deze plek beschikbaar voor leden.

Tentoonstelling gegevens

Maten van de baan: 276 x 123,5 cm
Wensen bij tentoonstellen:
• Ruimte incl. beweegruimte aan de niet publiekszijde: 350 x 300 cm
• 3 Stoelen
• Tafel: (min.) 120 x (min.) 60 cm