HCC!m ontplooit vele activiteiten. In het menu hierboven kun je ze per cluster geordend kiezen.

En hier in het kort met een link:

 Bijeenkomsten  Worden ongeveer 7 keer per jaar georganiseerd
 Beurzen    Waar laten we ons zien
 Online  Webinars, Nieuwsbrief, Koffieuurtjes e.d.
 Workshops  Fysieke bijeenkomsten met een thema
 Werkgroepen  Groepen leden, die zich bezig houden met één thema
 Agenda  Hier vind je per maand wat we ondernemen
 Locatie adressen  Waar gaan we regelmatig heen
 Forum modelbaanautomatisering  De plek waar HCC-leden terecht kunnen met vragen en ideeën