images/fade/fade1.jpg

HD plaatje 02

Modelspoorbeurs is in december 2014, in samenwerking met HCC!m, begonnen met het houden van een special onder de naam Houten/Digitaal. Ook in 2022 zal dit evenement weer plaats vinden en wel op zaterdag 12 november.

HCC!m organiseert wederom het tentoonstellingsgedeelte. Modelspoorbeurs zal weer de commerciële kant organiseren.

Mocht U op 12 november 2022 willen meedoen als hobbyist of vereniging met een presentatie, dan kunt U dat nu al kenbaar maken door U aan te melden via  spreadsheet dit formulier (201 KB) .

Commerciële deelnemers kunnen zich via de gebruikelijke weg aanmelden bij Modelspoorbeurs.

 

Evenals voorgaande jaren zullen er naast veel leden van de HCC, ook individuele modelspoorders en modelspoorverenigingen aanwezig zijn om u te tonen wat er allemaal mogelijk is op het gebied van digitaal modelsporen. Van technische mini demo tot complete digitaal gestuurde modelbanen zullen aanwezig zijn. Doel is en blijft om iedereen die iets met digitaal modelsporen heeft de gelegenheid te bieden om dit te demonstreren.

Het aanbod is wederom heel divers: van complete modelbanen die gedigitaliseerd en “aangekleed” zijn tot kleine bijdragen, zoals bv. een geautomatiseerde havenkraan of diepgaande kennis over één bepaald digitaal systeem; u kunt het allemaal vinden op Houten Digitaal. En vanuit de HCC schoven in 2019 naast Modelbaanautomatisering de volgende IG’s aan:

Waarom HCC!m

De Modelbaanautomatisering interessegroep (HCC!m) is één van HCC's interessegroepen. De HCC!m bestaat enerzijds uit modelspoorhobbyisten die hun baan (verder) willen automatiseren en anderzijds uit computergebruikers die belangstelling hebben voor het automatiseren van modelspoorwegen met behulp van computers. De HCC!m bestaat sinds 1978 en is daarmee één van de oudste interessegroepen binnen de HCC. De HCC!m telt meer dan 875 leden in Nederland en België en behoort daarmee tot de grootste modelspoorverenigingen van Nederland.

De belangrijkste doelen van de HCC!modelbaanautomatisering IG zijn:

  • het uitwisselen van informatie en ervaringen tussen de leden;
  • het gemeenschappelijk onderzoeken van digitale technieken voor modeltreinbesturing;
  • het beschikbaar stellen van hardware voor leden;
  • het uitdragen van ideeën door deelname aan beurzen en tentoonstellingen.

De beurs Houten Digitaal

HD leegOp de opbouwdag beginnen we met een lege hal 1A in Expo Houten. Deze 1900 m2 moet in een paar uur omgetoverd worden in een aantrekkelijke beursvloer.
Dat vergt een goede organisatie, iets waar we als HCC!m het hele jaar mee bezig zijn. Hiervoor kunnen we nog wel wat vrijwilligers gebruiken. 
Zonder deelnemers valt er weinig te organiseren. Daarom uiteraard een woord van dank aan allen, die meedoen en daarmee deze beurs tot een succes maken. 

HD hccstand

Niet alleen Houten Digitaal

HCC!m is niet alleen bezig met Houten Digitaal. We laten ons ook graag zien op andere beurzen, groot en klein.
Verder houden we een aantal ledenbijeenkomsten met lezingen, workshops en demonstraties. Daarnaast is op deze bijeenkomsten ruim gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen over oplossingen voor digitale problemen. 3 à 4 keer per jaar houden we zo'n bijeenkomst op locatie in Soest